Home > > Agenda > Kerkdienst
Inloggen op CGK Oud-Beijerland

Nog geen account?

Laden Evenementen

Kerkdienst

27 mei 2018 @ 09:30 - 17:00

Gegevens

Datum:
27 mei 2018
Tijd:
09:30 - 17:00
Evenement Categorie:

Mededelingen

Download hier de mededelingen. (Bijgewerkt op: 27-05-2018 00:01:53)

Liturgie

Liederen voor de morgendienst

W487: Heer ik kom tot U

Stap voor stap

Opwekking 181: Majesteit

 

Ps. 92 : 1,2,3. (OB)

Ps. 100 (OB)

Ps. 130 : 2,4 (NB)

Opw 331.

LvdK 473: 1,2,3,5 ,10.

LvdK 44.

 

Lezen Kol 3 : 1 – 17.

 

Thema: Wees dankbaar(goede genade!)

 

 

 


 

Liederen voor de middagdienst

W237: God is getrouw, zijn plannen falen niet

Lees je bijbel

Psalm Project: Psalm  150 Halleluja

 

 

Thema: aangemoedigd om vol te houden

 

Welkom en mededelingen

 

Psalm 122 NB

1 Hoe sprong mijn hart hoog op in mij,

toen men mij zeide: “Gord u aan

om naar des HEREN huis te gaan!

Kom ga met ons en doe als wij!”

Jeruzalem, dat ik bemin,

wij treden uwe poorten in,

u, Godsstad, mogen wij ontmoeten!

Jeruzalem, van ver aanschouwd,

wel saamgevoegd en welgebouwd,

o schone stede, die wij groeten.

 

2 Hoe zijn de stammen opgegaan!

Hier gingen ons de voeten voor

der pelgrims, die de HEER verkoor,

hier, waar uw heil’ge muren staan!

Jeruzalem, dat ik bemin,

wij treden uwe poorten in

naar ’s HEREN woord, om zijns naams ere!

Zo is het Israël gezegd:

hier zijn de zetels van het recht,

de troon, waar David zal regeren!

 

Tijd om stil te worden voor God

Toewijding aan God (votum)

Groet namens God

 

Weerklank 285

1 Hier in Uw heiligdom, dicht bij de troon,

vraagt Uw aanwezigheid ons stil te zijn.

Zo komen wij tot U, met heilig ontzag,

als Uw Geest ons trekt tot U.

 

2 Rein door Uw zuiver bloed, met zekerheid,

dat wij geborgen in Uw liefde zijn.

Staan wij vrijmoedig hier en antwoordt ons hart,

op de roepstem van Uw Geest.

 

3 Heer, ik wil horen Uw zachte stem.

Laat and’re stemmen in mij zwijgen.

Open mijn ogen, Heer, opdat ik het licht,

van Uw aangezicht zal zien.

 

Gebed

 

Schriftlezing Hebreeën 11: 1-3, 8-16, 29-40

         

Psalm 66: 2 en 3 NB

2 Komt, ziet nu de geduchte werken

die God aan mensen heeft gedaan;

Hij stelde aan de waat’ren perken,

droogvoets zijn zij erdoor gegaan.

Laat zich ons hart in Hem verblijden:

God houdt de volken in het oog.

Zijn rijk is over alle tijden.

Gij trotsen, draagt het hart niet hoog.

 

3 Doe onze God uw loflied horen,

gij volken, zingt alom op aard,

looft Hem door wie wij zijn herboren,

die ons voor wank’len heeft bewaard.

Gij toetst ons, Gij beproeft ons leven,

zoals men erts tot zilver smelt.

Gij die ons, aan het vuur ontheven,

gelouterd voor uw ogen stelt.

 

Tekstlezing Hebreeën 12:1-4

 

Verkondiging

 

Weerklank 447

Jezus, ga ons voor

deze wereld door,

en U volgend op uw schreden

gaan wij moedig met U mede.

Leid ons aan uw hand

naar het vaderland.

 

Valt de weg ons lang,

zijn wij klein en bang,

sterk ons, Heer, om zonder klagen

achter U ons kruis te dragen.

Waar Gij voor ons tradt,

is het rechte pad.

 

Krimpt ons angstig hart

onder eigen smart,

moet het met de ander lijden,

Jezus, geef ons kracht tot beide.

Wees Gij zelf het licht

dat ons troost en richt.

 

In de woestenij,

Heer, blijf ons nabij

met uw troost en met uw zegen

tot aan ít eind van onze wegen.

Leid ons op uw tijd

in uw heerlijkheid.

 

Collecte

 

Gebeden

 

Psalm 138: 3 OB

Dan zingen zij, in God verblijd,

Aan Hem gewijd,

Van ’s Heeren wegen;

Want groot is ’s Heeren heerlijkheid,

Zijn Majesteit

Ten top gestegen.

Hij slaat toch, schoon oneindig hoog,

Op hen het oog,

Die needrig knielen;

Maar ziet van ver met gramschap aan

Den ijdlen waan

Der trotse zielen.

 

Geloofsbelijdenis

 

Psalm 138:4 OB

Als ik, omringd door tegenspoed,

Bezwijken moet,

Schenkt Gij mij leven.

Is ‘t, dat mijns vijands gramschap brandt,

Uw rechterhand

Zal redding geven.

De Heer’ is zo getrouw als sterk,

Hij zal Zijn werk

Voor mij volenden,

Verlaat niet wat Uw hand begon,

O Levensbron,

Wil bijstand zenden.

 

Zegen

 

Geluidsopname morgendienst

Download de dienst: Klik hier

Beluister de dienst:

Klik hier

Geluidsopname middagdienst

Download de dienst: Klik hier

Beluister de dienst:

Klik hier

Contact

  • Admiraal de Ruyterstraat 1
    3262XB Oud-Beijerland
  • 0186 - 618155

Vragen over God?