Inloggen op CGK Oud-Beijerland

Nog geen account?

Laden Evenementen

Kerkdienst

2 januari @ 09:30 - 15:00

Event Navigation

Gegevens

Datum:
2 januari
Tijd:
09:30 - 15:00
Evenement Categorie:

Locatie

Kerkzaal
Predikant morgendienst:
Drs. A.P. van Langevelde uit Zoetermeer
Predikant middagdienst:
Drs. J. Hoefnagel uit Zeist

Collecte

Vanwege de huidige Coronacrisis is het op dit moment ook mogelijk om online bij te dragen aan de collecte.

Klik hier voor meer informatie.

Mededelingen

Download hier de mededelingen. (Bijgewerkt op: 31-12-2021 08:19:05)

Liturgie

Voorzang:
Opwekking 70: Heer, onze God
Lees je bijbel
LvdK 290: 1 t/m 4

Eredienst:
Welkom en mededelingen
Zingen: Psalm 71 vers 2, 13 en 14 (Gereformeerd Kerkboek)

2. Wees mij een rots tot mijn bescherming,
zodat ik altijd weer
bij U kan schuilen, HEER.
Want U, mijn God, U bent mijn vesting,
U zult in al mijn vrezen
mijn rots en redder wezen.

13. Ik zal aan U mijn psalmen wijden,
o God van Israël,
bij harp- en citerspel.
Mijn mond zal juichend U belijden,
mijn ziel zal blij bezingen
uw trouw en zegeningen.

14. Mijn tong zal heel de dag gewagen
van uw gerechtigheid,
waarin ik mij verblijd.
Want U beschaamt wie mij belagen.
De vijand is verdreven.
U prijs ik heel mijn leven.

Moment van stilte voor persoonlijk gebed
Woord van verwachting
Een groet van God
Zingen: Psalm 130 vers 2 (Gereformeerd Kerkboek)

2. Als U ons overtreden,
o HEER, blijft gadeslaan,
de ongerechtigheden –
Heer, wil zal dan bestaan?
Maar nee, daar is vergeving
bij U altijd geweest,
opdat U in ons leven
eerbiedig wordt gevreesd.

Genadeverkondiging

Zingen: Psalm 130 vers 3 en 4 (Gereformeerd Kerkboek)

3. Ik blijf de HEER verwachten
en hopen op zijn woord.
Ik wacht in al mijn klachten
op Hem, tot Hij mij hoort.
Mijn ziel, vervuld van zorgen,
wacht sterker op de Heer,
dan wachters op de morgen –
de morgen, o wanner!

4. Hoopt op de HEER, gij vromen.
Is Israël in nood,
er zal verlossing komen,
Gods goedheid is zeer groot.
Hij hoort naar uw gebeden,
blijft Israël nabij.
Van ongerechtigheden
maakt Hij zijn volk weer vrij.

Gods gebod voor het nieuwe jaar
Gebed bij de opening van het Woord
Lezen: Numeri 6 vers 22 – 27
Zingen: Psalm 67 vers 1 (Gereformeerd Kerkboek)

1. De Here God zij ons genadig
en tone ons zijn aangezicht.
Zijn zegen schenke Hij weldadig,
Hij doe ons wand’len in zijn licht,
opdat allerwegen
volken zien de zegen
van uw heil, uw woord.
Ja, in alle landen,
aan de verste stranden,
worde het gehoord.

Verkondiging
Zingen: Opwekking 602
Dankzegging en voorbeden
Inzameling van de gaven
Zingen: Psalm 134 vers 1 – 3 (Liedboek voor de kerken)
Zegen
Zingen: Gezang 456 vers 3 (Liedboek voor de kerken)
Uitleidende muziek


Voorzang:
Weerklank 472: 1, 2 en 3
Weerklank 607: 1, 2 en 3
Opwekking 569

Eredienst:
Welkom en mededelingen
Zingen: Weerklank 237: 1 en 2
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Weerklank 396: 1, 2 en 4
Gebed
Schriftlezing: Openbaring 3: 20 – 4: 11
Zingen: Weerklank Psalm 93: 1 en 4
Verkondiging Openbaring 4: 1
Thema: Een geopende hemel
-De deur
-De troon
-De aanbidding
Zingen: Weerklank Psalm 89: 7 en 8
Dankgebed
Collectemoment
Geloofsbelijdenis
Zingen: Weerklank 453
Zegen
Uitleidende muziek

Geluidsopname morgendienst

Download de dienst: Klik hier

Beluister de dienst:

Klik hier

Presentatie ochtenddienst

Presentatie: Klik hier

Video ochtenddienst

Video: Klik hier

Geluidsopname middagdienst

Download de dienst: Klik hier

Beluister de dienst:

Klik hier

Video middagdienst

Video: Klik hier

Contact

  • Admiraal de Ruyterstraat 1
    3262XB Oud-Beijerland
  • 0186 - 618155

Vragen over God?