Home > Nieuws
Inloggen op CGK Oud-Beijerland

Nog geen account?

Perspectief december geplaatst

op 14 december is perspectief  van december geplaatst

Liturgische bloemschikking advent/kerst 2017

1e Adventszondag 3 december 2017

We horen en zien het verhaal van de aankondiging van de geboorte van Jezus.

De engel Gabriël die bij Maria langsgaat. De emotie die bij deze week hoort is angst / bang zijn.

Klaagliederen 3:57: “Altijd als ik roep, bent u nabij; u zegt mij: wees niet bang”

De koffer is dicht, we gaan op reis. In afwachtende verwachting.

Zoals de pauwenveren, met open ogen.

De amaryllis bol is wit en nog dicht. We verwachtten de bloem.

De witte lelie (Mariabloem) vertolkt de reinheid van Maria.

In de klimop zien we de trouw van onze goede God,  Hij is ons nabij!


2e Adventszondag 10 december 2017

Het verhaal van Maria die bij haar nicht Elisabeth langsgaat, beiden in verwachting. De emotie die bij deze week hoort is liefde.

Johannes 15:9 “Ik heb jullie liefgehad, zoals de Vader mij heeft liefgehad”.

De koffer is dicht, we gaan op reis. In afwachtende verwachting, de twee nog dichte amaryllis bollen.

Ze staan in omhelzing van liefdevolle trouw, verbeeld door de klimop.

Zoals de pauwenveren, met open ogen. Vol van geloof, hoop en Liefde.

De witte roos; voor eenvoud, puur en waardig naar elkaar. ‘Vertrouw me’.

De rode roos; ’Ik hou van jou’!

Samen staan ze symbool voor ‘voor altijd samen’.


3e Adventszondag 17 december 2017

Het verhaal van Jozef en Maria op reis naar Bethlehem. De emotie die bij deze week hoort is verdriet.

Jesaja 51:12 “Ik, ik ben het die jullie troost”.

De koffer is dicht, we zijn op reis. In afwachtende verwachting,  drie nog dichte amaryllis bollen.

Zoals de pauwenveren,  met open ogen, het omzien naar elkaar.

De vaas waarin verzameld de glastranen van verdriet, samen met de orchidee die verwijst naar vruchtbaarheid. De toegevoegde taxus staat symbool voor de verbinding tussen leven en dood. Het begrip ‘eeuwigheid’ ligt hierin verborgen.

God wist de tranen van onze ogen: Hèt Licht komt eraan!


4e Adventszondag 24 december 2017

Vandaag het verhaal van de herders die op weg gaan. De emotie die bij deze week hoort is blijdschap.

 

Psalm 105:3″Wees blij van hart, u die de Heer zoekt”

De koffer is nog dicht, de reis is bijna ten einde. Het einde is in zicht!

In afwachtende verwachting, de drie nog dichte amaryllis bollen.

Geloof, Hoop en Liefde. De belofte gaat nu uitkomen.

Zoals de pauwenveren, met open ogen. Als je goed kijkt…

Vol van blijdschap vervuld, uitzien naar het plaatsvervangende offer-Lam; Kind uit God geboren.

 


Kerstdag 25 december 2017

De emotie die erbij hoort is jaloezie.

 

De koffer is open, we zijn op onze bestemming. De belofte is vervuld.

De amaryllis bloemen zijn open. Stralende sprankelende schoonheid!

Zoals de pauwenveren, we zien met open ogen. Als je goed kijkt… we zien een glimp van de hemel op aarde.

God wil omzien naar ons mensen.

De ster staande boven het gekroonde Koningskind van Bethlehem!

Gezichtenboek vernieuwd

Vandaag 08-12-2017 weer een nieuwe versie van het gezichtenboek geplaatst

Bericht van overlijden

Met droefheid deelt de kerkenraad u mede dat de HERE op 4 december 2017 j.l. uit het midden van onze gemeente tot Zich heeft genomen onze broeder Willem van de Wetering in de leeftijd van 91 jaar.

We bidden zijn, kinderen, kleinkinderen en verdere familie de troost van onze God toe.

De dienst van Woord en Gebed zal gehouden worden D.V. vrijdag 8 december 2017 om 11:00 uur in de Gedachteniskerk, Admiraal de Ruyterstraat 1 in Oud-Beijerland.

Aansluitend zullen we hem begraven in het familiegraf op de Algemene Begraafplaats an de H.B.S.-laan te Oud-Beijerland

Na de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren in de zaal van de kerk.

W. van de Wetering, 4 december 2017

 

Perspectief oktober is geplaatst

Het perspectief van oktober is geplaatst

REFO 500: 64 Stellingen

Hierbij de 64 stellingen in het kader van het jaar REFO 500.

Klik op de link: DE 64 STELLINGEN

Luister de ochtenddienst van 8-10-2017 terug voor verdere toelichting.

NIEUWE LIEDBUNDELS

Vanaf deze zondag gebruiken we naast de bestaande bundels ook de bundel Weerklank (afkorting =W) een aantal nummers uit Opwekking (afkorting = Opw) en de nieuwe Psalmberijming (afkorting =DNB)

Perspectief juni geplaatst

Het Perspectief van juni is geplaatst

Persoonlijk Bijbellezen

Tijdens het tweede gedeelte van de gemeente vergadering (25 April 2017) mocht ik een workshop houden met als onderwerp ‘PERSOONLIJK BIJBELLEZEN’

Wij hebben in een aantal groepen gesproken over wat we als obstakels ervaren bij het houden van een goede Stille Tijd, hoe we elkaar kunnen aansporen en bemoedigen in het houden van deze persoonlijke ontmoetingen met God en het grote belang van het spreken met anderen over onze relatie met God.

In de loop der jaren heb ik zelf heel wat praktische aanwijzingen mogen ‘ontdekken’ voor het houden van persoonlijk Stille Tijd. Een aantal van deze heb ik verzameld en als het ware, een serie van 36 steekkaartjes ervan gemaakt.  Deze wil ik dan ook met iedereen delen die op zoek is naar ‘support’ in het houden van Stille Tijd. Het is niet de bedoeling dat het je allemaal aanspreekt of dat ze bij jouw situatie passen. Het zijn meestal opmerkingen/stellingen/vragen bedoeld om je aan het denken te zetten.

Er is aan het eind van de avond beloofd om deze 36 kaartjes te plaatsen op de site van de gemeente zodat niet alleen de aanwezigen van de gemeenteavond hen zouden kunnen lezen, maar dat ze daar zullen staan voor heel de gemeente.

Hopelijk hebben we er allemaal iets aan.

Ernst van Rij

36 STEEKKAARTJES VOOR STILLE TIJD

Perspectief april geplaatst

Het Perspectief van april 2017 is geplaatst

Contact

  • Admiraal de Ruyterstraat 1
    3262XB Oud-Beijerland
  • 0186 - 618155

Vragen over God?