Home > Nieuws
Inloggen op CGK Oud-Beijerland

Nog geen account?

Foto’s startzondag

Achter de inlog zijn er foto’s van de startzondag geplaatst

Link: Fotoalbum

INSCHRIJVEN Tienerkamp

In het weekend van 19, 20 & 21 oktober 2018 zal er weer een tienerkamp gehouden worden, via deze website is het mogelijk je aan te melden voor het weekend.

Schrijf je HIER in

Bericht van overlijden

 Aan de leden van de gemeente,

Met droefheid deelt de kerkenraad u mede dat de HERE op dinsdag,
28 augustus j.l. uit het midden van onze gemeente tot Zich heeft genomen onze zuster

                                                         Vera Keijzer

in de leeftijd van 76 jaar.

We bidden haar zoon, schoondochter, kleinkinderen en verdere familie de troost van onze God toe.

De dienst van Woord en Gebed zal gehouden worden op D.V. maandag 3 september 2018 om 11:00 uur in de aula van de Algemene Begraafplaats aan de H.B.S.-laan te Oud-Beijerland.

Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op de begraafplaats aldaar.

Na de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren in de aula.

Namens de kerkenraad,

D.J. Dorrestijn, scriba

Gezichtenboek vernieuwd

Vandaag het aangepaste gezichtenboek (juli 2018) geplaatst

Kijk achter de inlog

Perspectief van Juni is geplaatst. Kijk achter de inlog

Bericht van overlijden

Met droefheid deelt de kerkenraad u mede dat de HERE op vrijdag,
29 juni j.l. uit het midden van onze gemeente tot Zich heeft genomen onze broeder

Cors Boender

 in de leeftijd van 86 jaar.

We bidden zijn, vrouw, kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen, en verdere familie de troost van onze God toe.

De dienst van Woord en Gebed zal gehouden worden op D.V. donderdag 5 juli 2018 om 10:30 uur in de Gedachteniskerk.

Aansluitend zullen we hem begraven op de Algemene Begraafplaats aan de H.B.S.-laan te Oud-Beijerland.

Na de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren in het Rouwcentrum.

Namens de kerkenraad,

D.J. Dorrestijn, scriba

Adreslijst geplaatst

Vandaag de actuele adreslijst geplaatst onder het kopje GEMEENTEGIDS

 

Liturgische bloemschikking advent/kerst 2017

1e Adventszondag 3 december 2017

We horen en zien het verhaal van de aankondiging van de geboorte van Jezus.

De engel Gabriël die bij Maria langsgaat. De emotie die bij deze week hoort is angst / bang zijn.

Klaagliederen 3:57: “Altijd als ik roep, bent u nabij; u zegt mij: wees niet bang”

De koffer is dicht, we gaan op reis. In afwachtende verwachting.

Zoals de pauwenveren, met open ogen.

De amaryllis bol is wit en nog dicht. We verwachtten de bloem.

De witte lelie (Mariabloem) vertolkt de reinheid van Maria.

In de klimop zien we de trouw van onze goede God,  Hij is ons nabij!


2e Adventszondag 10 december 2017

Het verhaal van Maria die bij haar nicht Elisabeth langsgaat, beiden in verwachting. De emotie die bij deze week hoort is liefde.

Johannes 15:9 “Ik heb jullie liefgehad, zoals de Vader mij heeft liefgehad”.

De koffer is dicht, we gaan op reis. In afwachtende verwachting, de twee nog dichte amaryllis bollen.

Ze staan in omhelzing van liefdevolle trouw, verbeeld door de klimop.

Zoals de pauwenveren, met open ogen. Vol van geloof, hoop en Liefde.

De witte roos; voor eenvoud, puur en waardig naar elkaar. ‘Vertrouw me’.

De rode roos; ’Ik hou van jou’!

Samen staan ze symbool voor ‘voor altijd samen’.


3e Adventszondag 17 december 2017

Het verhaal van Jozef en Maria op reis naar Bethlehem. De emotie die bij deze week hoort is verdriet.

Jesaja 51:12 “Ik, ik ben het die jullie troost”.

De koffer is dicht, we zijn op reis. In afwachtende verwachting,  drie nog dichte amaryllis bollen.

Zoals de pauwenveren,  met open ogen, het omzien naar elkaar.

De vaas waarin verzameld de glastranen van verdriet, samen met de orchidee die verwijst naar vruchtbaarheid. De toegevoegde taxus staat symbool voor de verbinding tussen leven en dood. Het begrip ‘eeuwigheid’ ligt hierin verborgen.

God wist de tranen van onze ogen: Hèt Licht komt eraan!


4e Adventszondag 24 december 2017

Vandaag het verhaal van de herders die op weg gaan. De emotie die bij deze week hoort is blijdschap.

 

Psalm 105:3″Wees blij van hart, u die de Heer zoekt”

De koffer is nog dicht, de reis is bijna ten einde. Het einde is in zicht!

In afwachtende verwachting, de drie nog dichte amaryllis bollen.

Geloof, Hoop en Liefde. De belofte gaat nu uitkomen.

Zoals de pauwenveren, met open ogen. Als je goed kijkt…

Vol van blijdschap vervuld, uitzien naar het plaatsvervangende offer-Lam; Kind uit God geboren.

 


Kerstdag 25 december 2017

De emotie die erbij hoort is jaloezie.

 

De koffer is open, we zijn op onze bestemming. De belofte is vervuld.

De amaryllis bloemen zijn open. Stralende sprankelende schoonheid!

Zoals de pauwenveren, we zien met open ogen. Als je goed kijkt… we zien een glimp van de hemel op aarde.

God wil omzien naar ons mensen.

De ster staande boven het gekroonde Koningskind van Bethlehem!

REFO 500: 64 Stellingen

Hierbij de 64 stellingen in het kader van het jaar REFO 500.

Klik op de link: DE 64 STELLINGEN

Luister de ochtenddienst van 8-10-2017 terug voor verdere toelichting.

NIEUWE LIEDBUNDELS

Vanaf deze zondag gebruiken we naast de bestaande bundels ook de bundel Weerklank (afkorting =W) een aantal nummers uit Opwekking (afkorting = Opw) en de nieuwe Psalmberijming (afkorting =DNB)

Contact

  • Admiraal de Ruyterstraat 1
    3262XB Oud-Beijerland
  • 0186 - 618155

Vragen over God?