Home > Nieuws
Inloggen op CGK Oud-Beijerland

Nog geen account?

Perspectief en Financieel verslag geplaatst

Vandaag het perspectief April 2018 en het financieel verslag 2017 geplaatst

2018-03 Perspectief_april

Liturgie Stille Week

Hier het boekje met de liturgieën voor de stille week.

Gezichtenboek vernieuwd

Vandaag het aangepaste gezichtenboek (maart 2018) geplaatst

Perspectief geplaatst

Perspectief Febr Maart 2018 is geplaatst

Adreslijst geplaatst

Vandaag de actuele adreslijst geplaatst onder het kopje GEMEENTEGIDS

 

Perspectief januari 2018 geplaatst

Perspectief januari is geplaatst

Perspectief december geplaatst

op 14 december is perspectief  van december geplaatst

Liturgische bloemschikking advent/kerst 2017

1e Adventszondag 3 december 2017

We horen en zien het verhaal van de aankondiging van de geboorte van Jezus.

De engel Gabriël die bij Maria langsgaat. De emotie die bij deze week hoort is angst / bang zijn.

Klaagliederen 3:57: “Altijd als ik roep, bent u nabij; u zegt mij: wees niet bang”

De koffer is dicht, we gaan op reis. In afwachtende verwachting.

Zoals de pauwenveren, met open ogen.

De amaryllis bol is wit en nog dicht. We verwachtten de bloem.

De witte lelie (Mariabloem) vertolkt de reinheid van Maria.

In de klimop zien we de trouw van onze goede God,  Hij is ons nabij!


2e Adventszondag 10 december 2017

Het verhaal van Maria die bij haar nicht Elisabeth langsgaat, beiden in verwachting. De emotie die bij deze week hoort is liefde.

Johannes 15:9 “Ik heb jullie liefgehad, zoals de Vader mij heeft liefgehad”.

De koffer is dicht, we gaan op reis. In afwachtende verwachting, de twee nog dichte amaryllis bollen.

Ze staan in omhelzing van liefdevolle trouw, verbeeld door de klimop.

Zoals de pauwenveren, met open ogen. Vol van geloof, hoop en Liefde.

De witte roos; voor eenvoud, puur en waardig naar elkaar. ‘Vertrouw me’.

De rode roos; ’Ik hou van jou’!

Samen staan ze symbool voor ‘voor altijd samen’.


3e Adventszondag 17 december 2017

Het verhaal van Jozef en Maria op reis naar Bethlehem. De emotie die bij deze week hoort is verdriet.

Jesaja 51:12 “Ik, ik ben het die jullie troost”.

De koffer is dicht, we zijn op reis. In afwachtende verwachting,  drie nog dichte amaryllis bollen.

Zoals de pauwenveren,  met open ogen, het omzien naar elkaar.

De vaas waarin verzameld de glastranen van verdriet, samen met de orchidee die verwijst naar vruchtbaarheid. De toegevoegde taxus staat symbool voor de verbinding tussen leven en dood. Het begrip ‘eeuwigheid’ ligt hierin verborgen.

God wist de tranen van onze ogen: Hèt Licht komt eraan!


4e Adventszondag 24 december 2017

Vandaag het verhaal van de herders die op weg gaan. De emotie die bij deze week hoort is blijdschap.

 

Psalm 105:3″Wees blij van hart, u die de Heer zoekt”

De koffer is nog dicht, de reis is bijna ten einde. Het einde is in zicht!

In afwachtende verwachting, de drie nog dichte amaryllis bollen.

Geloof, Hoop en Liefde. De belofte gaat nu uitkomen.

Zoals de pauwenveren, met open ogen. Als je goed kijkt…

Vol van blijdschap vervuld, uitzien naar het plaatsvervangende offer-Lam; Kind uit God geboren.

 


Kerstdag 25 december 2017

De emotie die erbij hoort is jaloezie.

 

De koffer is open, we zijn op onze bestemming. De belofte is vervuld.

De amaryllis bloemen zijn open. Stralende sprankelende schoonheid!

Zoals de pauwenveren, we zien met open ogen. Als je goed kijkt… we zien een glimp van de hemel op aarde.

God wil omzien naar ons mensen.

De ster staande boven het gekroonde Koningskind van Bethlehem!

Gezichtenboek vernieuwd

Vandaag 08-12-2017 weer een nieuwe versie van het gezichtenboek geplaatst

Bericht van overlijden

Met droefheid deelt de kerkenraad u mede dat de HERE op 4 december 2017 j.l. uit het midden van onze gemeente tot Zich heeft genomen onze broeder Willem van de Wetering in de leeftijd van 91 jaar.

We bidden zijn, kinderen, kleinkinderen en verdere familie de troost van onze God toe.

De dienst van Woord en Gebed zal gehouden worden D.V. vrijdag 8 december 2017 om 11:00 uur in de Gedachteniskerk, Admiraal de Ruyterstraat 1 in Oud-Beijerland.

Aansluitend zullen we hem begraven in het familiegraf op de Algemene Begraafplaats an de H.B.S.-laan te Oud-Beijerland

Na de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren in de zaal van de kerk.

W. van de Wetering, 4 december 2017

 

Contact

  • Admiraal de Ruyterstraat 1
    3262XB Oud-Beijerland
  • 0186 - 618155

Vragen over God?