Inloggen op CGK Oud-Beijerland

Nog geen account?

Inschrijven Tienerkamp 2021

In het weekend van 15, 16 & 17 oktober zal er weer een tienerkamp georganiseerd worden. Door dit formulier in te vullen geef je jezelf op.

Dit jaar gaan we naar Renesse naar een kamphuis waar we in het verleden ook een aantal keer zijn geweest. Wil je weten waar we precies naar toe gaan? Check dan de website van onze kamplocatie op www.cjvkamp.nl.

Inschrijven doe je door dit formulier in te vullen.

Verklaring m.b.t. nalatigheid van de kerken t.o.v. het Joodse volk

Op 15 oktober heeft het deputaatschap Kerk & Israël de kerken opgeroepen tot het voorlezen van een schuldverklaring in de kerkdienst van 15 november.

Deze verklaring betreft ‘nalatigheid van de kerken ten opzichte van het Joodse volk tijdens en na de Tweede Wereldoorlog’.

Kerk & Israël schrijft:

Afgelopen jaren is in toenemende mate aandacht gevraagd voor de rol van de kerken in de periode 1940-1945. Hoeveel sommige kerken en christenen de moed hadden om risico’s te nemen, Joodse medeburgers te verbergen en beschermen, tegen het Nazi-regime op te staan en zich uit te spreken, was er doorgaans een afwachtende houding in kerkelijk Nederland. Uit onderzoeken is gebleken dat de Nederlandse kerken door een afstandelijke houding niet deden wat ze hadden kunnen doen om het Joodse volk te helpen. Het is eerlijk om te stellen dat kerken en christenen in hoge mate nalatig zijn geweest ten opzichte van het Joods volk.

In de afgelopen maanden is er mede vanuit ons deputaatschap een intensief gesprek geweest met mensen vanuit diverse kerken om te komen tot een verklaring waarin wij onze nalatigheid als schuld belijden. Het is onze diepste wens en ons gebed dat deze verklaring, in de kerken van Nederland zal worden voorgelezen op zondag 15 november a.s. Die zondag sluit aan op de herdenking van de Kristallnacht (9-10 november 1938). Dit was het moment waarop voor heel Europa zichtbaar werd wat Hitler en de nazi’s van plan waren met het Joodse volk.

Volgens ons is nu het moment aangebroken waarop de kerken zich moeten uitspreken over hun nalatigheid met betrekking tot alles wat het Joodse volk werd aangedaan. Daarom bieden we onze kerken een verklaring aan met het dringend verzoek die over te nemen en uit te spreken op zondag 15 november en – zo mogelijk – in de prediking en de gebeden er aandacht aan te geven.

Wij zijn voornemens om na zondag 15 november contact te zoeken met de Joodse gemeenschap (landelijk en mogelijk plaatselijk). Ook willen we aan de kerken bijbelstudie- en gespreksmateriaal aanbieden om over deze zaak door te praten.

Verbonden in Jezus Christus doen wij een dringend appel op u om ons verzoek ten aanzien van deze verklaring biddend te overwegen en op 15 november uit te spreken in uw gemeente. Moge de HEERE, de God van Abraham, Izak, Jakob en Israël, u daarin zegenen.’

Handreiking voor Schuldbelijdenis op 15 nov

Nieuwe maatregelen

Middels deze brief willen we u de landelijke visie rondom de vernieuwde maatregelen delen.
We zijn inmiddels geadviseerd door het landelijk kerkververband en vanuit de Veiligheidsregio door burgemeester Hemmen.

Afgelopen weekend ontstond veel commotie over de kerkdiensten. Hoewel de meeste kerken zich houden aan de richtlijnen, riep de omvang van de samenkomsten toch veel onbegrip op in onze samenleving.

Op 5 oktober vond opnieuw overleg plaats tussen minister Grapperhaus en kerkgenootschappen en religieuze instellingen. In dat gesprek zijn veel scenario’s besproken, zoals de grootte van het kerkgebouw en de mogelijkheid om meer dan 100 mensen te ontvangen met speciale toestemming van de burgemeester. Het bleek onvoldoende om de minister te overtuigen. Het aantal besmettingen neemt sterk toe en de minister wil absoluut voorkomen dat een kerk een virushaard gaat worden. Daarom heeft de minister kerken gevraagd om een stevig gebaar, waarin we de samenleving laten zien dat we alles op alles moeten zetten om niet opnieuw in de situatie van maart/april terecht te komen. Dat heeft geresulteerd in een aantal afspraken over een meer behoedzame lijn.

Concreet betekent dit:

  • in oktober maximaal 30 mensen tijdens een eredienst (exclusief medewerkers);
  • geen gemeentezang (De drie voorzangers zijn wel toegestaan);
  • het advies om mondkapjes te dragen tijdens verplaatsingen (ook in ’t Kruispunt);
    • Dit geldt vanaf 13 jaar, dus ook bij catechisatie, Impact, Connect en JV. (Lopen/staan is mondkapje op, zodra men zit mag het mondkapje af.)  
  • andere kerkelijke activiteiten zoals jeugdwerk, kunnen gewoon doorgang vinden met inachtneming van de bekende RIVM-richtlijnen.

Mocht u naar aanleiding van deze informatie nog vragen hebben kunt u die mailen aan aenb@cgk.nl

Perspectief

Het nieuwe perspectief is beschikbaar achter de login. 

Collecte

In de huidige coronacrisis willen we u op een aantal mogelijkheden wijzen zodat u toch uw collecte kunt geven. We hebben besloten om maar één collecte te houden voor drie doelen. Op basis van historische cijfers zal het bedrag worden verdeeld tussen de verschillende collecte doelen.

De eerste mogelijkheid:

Creëer thuis een collectebakje zodat u daar tijdens de zondagse diensten daar de collecte bonnen of cashgeld in kunt doen. Op de eerst volgende gelegenheid, zodra de kerk weer toegankelijk is, kunt u deze dan meenemen en in de daarvoor speciaal bestemde doos schenken.

De tweede mogelijkheid: 

U kunt een wekelijks een bedrag overmaken op het rekeningnummer van de kerk:
CHR. GER. KERK. Oud-Beijerland NL19 RABO 0351 1126 50
Graag onder vermelding van: Collecte

De derde mogelijkheid:

U kunt uw collecte doen via een betaalverzoek welke u op de beginpagina kunt vinden.

Contact

  • Admiraal de Ruyterstraat 1
    3262XB Oud-Beijerland
  • 0186 - 618155

Vragen over God?