Inloggen op CGK Oud-Beijerland

Nog geen account?

Liturgisch Bloemschikken 2017

1e Adventszondag 3 december 2017

We horen en zien het verhaal van de aankondiging van de geboorte van Jezus.

De engel Gabriël die bij Maria langsgaat. De emotie die bij deze week hoort is angst / bang zijn.

Klaagliederen 3:57: “Altijd als ik roep, bent u nabij; u zegt mij: wees niet bang”

De koffer is dicht, we gaan op reis. In afwachtende verwachting.

Zoals de pauwenveren, met open ogen.

De amaryllis bol is wit en nog dicht. We verwachtten de bloem.

De witte lelie (Mariabloem) vertolkt de reinheid van Maria.

In de klimop zien we de trouw van onze goede God,  Hij is ons nabij!


2e Adventszondag 10 december 2017

Het verhaal van Maria die bij haar nicht Elisabeth langsgaat, beiden in verwachting. De emotie die bij deze week hoort is liefde.

Johannes 15:9 “Ik heb jullie liefgehad, zoals de Vader mij heeft liefgehad”.

De koffer is dicht, we gaan op reis. In afwachtende verwachting, de twee nog dichte amaryllis bollen.

Ze staan in omhelzing van liefdevolle trouw, verbeeld door de klimop.

Zoals de pauwenveren, met open ogen. Vol van geloof, hoop en Liefde.

De witte roos; voor eenvoud, puur en waardig naar elkaar. ‘Vertrouw me’.

De rode roos; ’Ik hou van jou’!

Samen staan ze symbool voor ‘voor altijd samen’.


3e Adventszondag 17 december 2017

Het verhaal van Jozef en Maria op reis naar Bethlehem. De emotie die bij deze week hoort is verdriet.

Jesaja 51:12 “Ik, ik ben het die jullie troost”.

De koffer is dicht, we zijn op reis. In afwachtende verwachting,  drie nog dichte amaryllis bollen.

Zoals de pauwenveren,  met open ogen, het omzien naar elkaar.

De vaas waarin verzameld de glastranen van verdriet, samen met de orchidee die verwijst naar vruchtbaarheid. De toegevoegde taxus staat symbool voor de verbinding tussen leven en dood. Het begrip ‘eeuwigheid’ ligt hierin verborgen.

God wist de tranen van onze ogen: Hèt Licht komt eraan!


4e Adventszondag 24 december 2017

Vandaag het verhaal van de herders die op weg gaan. De emotie die bij deze week hoort is blijdschap.

 

Psalm 105:3″Wees blij van hart, u die de Heer zoekt”

De koffer is nog dicht, de reis is bijna ten einde. Het einde is in zicht!

In afwachtende verwachting, de drie nog dichte amaryllis bollen.

Geloof, Hoop en Liefde. De belofte gaat nu uitkomen.

Zoals de pauwenveren, met open ogen. Als je goed kijkt…

Vol van blijdschap vervuld, uitzien naar het plaatsvervangende offer-Lam; Kind uit God geboren.

 


Kerstdag 25 december 2017

De emotie die erbij hoort is jaloezie.

 

De koffer is open, we zijn op onze bestemming. De belofte is vervuld.

De amaryllis bloemen zijn open. Stralende sprankelende schoonheid!

Zoals de pauwenveren, we zien met open ogen. Als je goed kijkt… we zien een glimp van de hemel op aarde.

God wil omzien naar ons mensen.

De ster staande boven het gekroonde Koningskind van Bethlehem!

Uitleg symbolische schikkingen voor de zondagen in de veertigdagentijd, de stille week en Pasen 2017

In deze veertigdagentijd horen we hoe de Here Jezus zijn weg gaat vanuit de kracht van Gods liefde.

Gekozen is voor de berg als symbool van die liefde en kracht. In de taal van de Bijbel is de berg de plaats van ontmoeting met God.

In de schikking is een berggezicht gevormd van drie schijven van een boom. De jaarringen geven de groeikracht aan, de scheuren de kwetsbaarheid.

Alle horen bij het leven vanuit Gods krachtige liefde.


 

Zondag 5 maart 2017

 

lezingen: Genesis 2,15- 3,9; Mattheus 4, 1-11

We lezen in deze bijbelgedeelten over verleiding en verzoeking.

Als symbool van verleiding zien we de prachtige geel/paarse orchidee – zij schittert boven de stenen en het zand van de woestijn.

 


 

 

Zondag 12 maart 2017

lezingen Exodus 24, 12-18; Mattheüs 17, 1-9

Op deze zondag in de veertigdagentijd zijn er ontmoetingen op de berg. Mozes ontvangt de tien leefregels.

 

De Here Jezus gaat met drie van zijn leerlingen de berg op. Op de berg is er een bijzondere ervaring en ontmoeting die ze vast willen houden.

In de schikking zien we drie witte vastgebonden rozen als beeld daarvan. De drie paarse hyacinten staan voor bezinning.

Wat er gezien is op de berg is niet vast te houden maar wel mee te nemen in het denken en doen.

 

 

 

 


 

 

Zondag 19 maart 2017

lezingen: Exodus 17,1-7; Johannes 4,5-26 42)

Op deze zondag lezen we over een Samaritaanse vrouw bij de Jacobsbron.

In haar ontmoeting met Jezus vindt zij het levende water.
In de schikking zien we het water waaruit het groen van het doorgaande leven opkomt.

De kronkelende takken vertellen over leven dat niet recht verloopt.
De zeven rozen staan voor de volheid van de liefde die de Here Jezus geeft.

Nieuw leven dat vrucht geeft.

 

 

 


 

 

Zondag 26 maart 2017

lezingen: 1 Samuel 16, 1-13; Johannes, 1-13 (14-25) 26-39

Op deze zondag in de veertigdagentijd schijnt het licht van Pasen door het donker heen, dat zien we door de paars-roze kleur van de bloemen.

De ronde gevlochten vorm waarin de bloemen liggen geeft onze vooroordelen weer die ons het zicht kunnen ontnemen.

De Here Jezus opent ogen om te kunnen zien met het hart.

 

 

 

 


 

 

Zondag 2 april 2017

lezingen: Ezechiël 37, 1-4; Johannes 11, 1-4 (5-16)

Op deze zondag van de veertigdagentijd horen we van Ezechiël over het visioen van de dorre doodsbeenderen. Johannes vertelt over de zieke Lazarus, die door de Here Jezus  opstaat ten leven. In de schikking zien we bloemen tussen de dorre takken die gestoken zijn vanuit de verschillende windrichtingen. Gods geest blaast leven in wat dor en doods lijkt.

Wat dood lijkt blijkt meer levenskracht te hebben dan gedacht.

 

 

 

 

 


 

 

Zondag 9 april 2017

lezingen; Jesaja 50, 4-7; Mattheüs 21, 1-11

Op palmzondag in de lijdenstijd horen we traditiegetrouw over de intocht van de Here Jezus in Jeruzalem. Eeuwen

 later heeft men in de woorden van Jesaja, over de lijdende knecht des Heren, de Here Jezus herkend. Mattheüs vertelt over de intocht in Jeruzalem. De verwachtingen van de mensen zijn hooggespannen. In de Here Jezus zien zij een nieuwe koning, verlosser van de Romeinen. Alles blijkt heel anders te gaan dan verwacht. Niet het geweld, maar de zachte krachten zullen uiteindelijk blijken te winnen. In de schikking een gekleurde doek. Deze verwijst naar de verschillende verwachtingen in het leven onder de mensen die staan te juichen langs de weg, met hun wuivende palmbladeren. Het zachte mos geeft de kracht weer. De viooltjes vertellen over nederigheid.

 

 

 

Contact

  • Admiraal de Ruyterstraat 1
    3262XB Oud-Beijerland
  • 0186 - 618155

Vragen over God?