Inloggen op CGK Oud-Beijerland

Nog geen account?

Verklaring m.b.t. nalatigheid van de kerken t.o.v. het Joodse volk

Op 15 oktober heeft het deputaatschap Kerk & Israël de kerken opgeroepen tot het voorlezen van een schuldverklaring in de kerkdienst van 15 november.

Deze verklaring betreft ‘nalatigheid van de kerken ten opzichte van het Joodse volk tijdens en na de Tweede Wereldoorlog’.

Kerk & Israël schrijft:

Afgelopen jaren is in toenemende mate aandacht gevraagd voor de rol van de kerken in de periode 1940-1945. Hoeveel sommige kerken en christenen de moed hadden om risico’s te nemen, Joodse medeburgers te verbergen en beschermen, tegen het Nazi-regime op te staan en zich uit te spreken, was er doorgaans een afwachtende houding in kerkelijk Nederland. Uit onderzoeken is gebleken dat de Nederlandse kerken door een afstandelijke houding niet deden wat ze hadden kunnen doen om het Joodse volk te helpen. Het is eerlijk om te stellen dat kerken en christenen in hoge mate nalatig zijn geweest ten opzichte van het Joods volk.

In de afgelopen maanden is er mede vanuit ons deputaatschap een intensief gesprek geweest met mensen vanuit diverse kerken om te komen tot een verklaring waarin wij onze nalatigheid als schuld belijden. Het is onze diepste wens en ons gebed dat deze verklaring, in de kerken van Nederland zal worden voorgelezen op zondag 15 november a.s. Die zondag sluit aan op de herdenking van de Kristallnacht (9-10 november 1938). Dit was het moment waarop voor heel Europa zichtbaar werd wat Hitler en de nazi’s van plan waren met het Joodse volk.

Volgens ons is nu het moment aangebroken waarop de kerken zich moeten uitspreken over hun nalatigheid met betrekking tot alles wat het Joodse volk werd aangedaan. Daarom bieden we onze kerken een verklaring aan met het dringend verzoek die over te nemen en uit te spreken op zondag 15 november en – zo mogelijk – in de prediking en de gebeden er aandacht aan te geven.

Wij zijn voornemens om na zondag 15 november contact te zoeken met de Joodse gemeenschap (landelijk en mogelijk plaatselijk). Ook willen we aan de kerken bijbelstudie- en gespreksmateriaal aanbieden om over deze zaak door te praten.

Verbonden in Jezus Christus doen wij een dringend appel op u om ons verzoek ten aanzien van deze verklaring biddend te overwegen en op 15 november uit te spreken in uw gemeente. Moge de HEERE, de God van Abraham, Izak, Jakob en Israël, u daarin zegenen.’

Handreiking voor Schuldbelijdenis op 15 nov

Contact

  • Admiraal de Ruyterstraat 1
    3262XB Oud-Beijerland
  • 0186 - 618155

Vragen over God?