Inloggen op CGK Oud-Beijerland

Nog geen account?

Marriage Course

Onze kerk biedt al enkele jaren de Marriage Course aan. Daarbij wordt dankbaar gebruik gemaakt van de bestaande wereldwijde cursus. Informatie daarover is te vinden op de website www.marriagecourse.nl . Afgaande op de positieve reacties van alle echtparen die deze cursus gevolgd hebben, vraag je je af waarom echtparen hier niet massaal op inschrijven. Het meest gehoorde argument is dan: “Ons huwelijk is al goed genoeg” , en “Wij hebben geen problemen”.

Cursusleiders
Wij, Art en Toke de Jonge, waren zeer verbaasd toen de kerkenraad ons vroeg om iets te doen aan de huwelijksproblematiek in onze kerk(en). Waarom wij? Het antwoord daarop zullen wij u schuldig blijven. Maar wij zijn wel enorm dankbaar dat ons deze kans geboden is. Onze eigen relatie heeft een enorme ‘ boast’ gekregen. Dit hebben wij mogen doorgeven. Maar daarnaast hebben wij in verwondering mogen zien dat andere echtparen die draad oppikten, een leuke avond hadden, van een lekker diner mochten genieten, indringende privégesprekken hadden en eigenlijk allemaal, zonder uitzondering, na afloop van de cursus ons vertelden dat het wel degelijk een positieve uitwerking op hun relatie had. Het bleek zeer de moeite waard!

De praktijk
In een serie van zeven avonden behandelen wij uiteenlopende zaken die met het huwelijk te maken hebben. Wij beginnen met een eenvoudig diner, een goed gewoonte die men van de Alphacursus overgenomen heeft. Daarna volgt een avond vol instructie via gesprek en DVD, waarbij de echtparen apart enkele opdrachten uitvoeren. Deze varieren van hilarisch tot zeer serieus. Met nadruk zeggen we erbij dat er geen open groepsgesprekken plaats vinden waarbij privezaken besproken worden. Alles gebeurt in de intieme sfeer van het echtpaar zelf. De kosten van deze cursus bedragen € 150,- per echtpaar, inclusief maaltijd en cursusmateriaal.

De realiteit
Het huwelijk is een prachtig Godsgeschenk. Ieder die het mag ervaren dat deze relatie tussen twee individuen een enorme verrijking is voor zijn of haar leven, mag daar dankbaar voor zijn. Helaas heeft het ook zijn keerzijde.
Ongeveer één derde van alle huwelijken moet tezijnertijd ontbonden worden. Het verdriet dat daarmee gepaard gaat blijft niet beperkt tot de echtelieden. Ook eventuele kinderen dragen jarenlang de gevolgen van de verbroken relatie met zich mee. En wat te denken van (schoon-) ouders en vrienden; opeens bestaat die ene nog wel terwijl je op gespannen voet moet staan met de andere. Het komt zelfs voor dat je die persoon zelfs nooit meer ziet. Als je daarnaast de economische schade nog eens onder de loep neemt die een verbroken huwelijk oplevert – alleen de advocatuur vaart hier wel bij – dan vraag je je af waarom er nog mensen zijn die aan een huwelijk beginnen. Wij durven u het antwoord wel te geven. Ondanks het feit dat alles anders is dan vroeger zijn wij nog steeds zeer aan elkaar verbonden. Wij kunnen niet zonder elkaar!

Nieuwsgierig geworden?
Dat is heel mooi. Kijkt u vooral op de website. Maar bellen of emailen mag ook. Wij vinden het bijzonder waardevol dat we onze kennis van de marriage course aan u te mogen doorgeven.

Art en Toke de Jonge
Lehárstraat 14
3261JV Oud Beijerland
0186 615545

Contact

  • Admiraal de Ruyterstraat 1
    3262XB Oud-Beijerland
  • 0186 - 618155

Vragen over God?