Inloggen op CGK Oud-Beijerland

Nog geen account?

Vrouwen bijbelkring

Vrouwenbijbelkring ‘Onderling Contact’

Wij zijn een enthousiaste groep die elke veertien dagen met zo’n 16 vrouwen bij elkaar komt in een zaal achter de kerk. We vinden het onderlinge contact en het delen van ons geloof met andere vrouwen uit de gemeente heel waardevol. We bemoedigen en steunen elkaar in het geloof in God om zo weer gesterkt ons dagelijks werk te kunnen doen.
Het zijn fijne avonden. Degene die de leiding heeft begint de avond met gebed, we zingen en de bijbelteksten die bij de bijbelstudie of het thema horen, worden gelezen. Het te bespreken stuk wordt voorgelezen en dan is er koffie met altijd wat lekkers erbij. Even bijpraten over het wel en wee van elkaar.
Na de pauze gaan we in groepen de bijbehorende vragen bespreken. De gesprekken zijn vaak bemoedigend, verhelderend en leerzaam. We leren uit Gods Woord en ook van elkaar. Er is ruimte voor tranen, maar het is ook heerlijk om samen te gieren van de lach. Na de bijbelstudie volgt meestal nog een leuke anekdote of een mooi gedicht door een van de leden. Tot slot eindigt de leiding met gebed of een lied.
Een avond kan ook een heel ander karakter hebben, door een kleine sketch of een andere informele bezigheid zoals bijvoorbeeld een spel of een stukje film.
Aan het eind van het seizoen gaan we met elkaar iets leuks doen. Samen uit eten, naar een evenement, maar ook wel eens een workshop volgen.
Dit jaar houden we een filmavond en nodigen we ook andere vrouwen van de gemeente uit.
De laatste jaren drinken we tijdens de zomervakantie nog een paar keer koffie met elkaar, omdat we anders elkaar wel heel lang niet spreken en er kan heel wat gebeuren in zo’n vakantieperiode.
Wij vinden het belangrijk om vanuit de ontmoeting met elkaar ons geloof handen en voeten te geven in omzien naar elkaar en anderen.
Onze bijbelstudieavonden houden we op donderdagavond om de veertien dagen van 19.45-21.45 uur in ’t Kruispunt.
We staan open voor alle vrouwen, die zich bij ons aan willen sluiten. Welkom !

Tonny van Rij

Contact

  • Admiraal de Ruyterstraat 1
    3262XB Oud-Beijerland
  • 0186 - 618155

Vragen over God?